R6

Seachtain na Gaeilge 2018 le R6

14ú Márta 2018

Bhí na daltaí ag tógáil “Cairde Cúla4” as ábhar is féidir a athchúrsáil mar pháirt den comórtas mór ealaíne ar Cúla4 (TG4) chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh.
The children were making “Cula4 Friends/Robots” out of recyclable materials as part of the big art competition on Cúla4 (TG4) to celebrate Seachtain na Gaeilge.

 

22ú Mean Fómhair 2017

Turas Oideachasúil i bPáirc Foraoise Loch Cé.

An Aoine 22ú Mean Fómhair, d’eagraigh an Múinteoir Máire , an Múinteoir Irene agus an Múinteoir Gerry turas oideachasúil i bPáirc Foraoise Loch Cé.

Bhí Múinteoir Gerry i bhfeighil ar an Rianóireacht. Bhí daltaí ag foghlaim conas léarscáil a léamh, cúrsa a leanúint agus comharthaí rianóireachta a aimsiú i lár na Foraoise. Beidh cúpla seisiún mar seo á dhéanamh ag na daltaí seo  rith na bliana. An uair seo bhí an Múinteoir Gerry ag tionlacan na daltaí mar ghrúpa ranga chun a chinntiú nach rachadh duine ar bith ar strae agus chun cuidiú leis an daltaí an léarscáil a aistriú ó phár go Foraois beo ina dtimpeall. An chéad uair eile beidh grúpa daltaí á dhéanamh seo go neamhspleách ar an Mhúinteoir.

Bhí an Múinteoir Irene i bhfeighil ar an Eolaíocht Bhí an grúpa daltaí faoina cúram ag foghlaim faoi conas comharthaí an Fhómhair a aithint, na Crainn Dhuillshilteacha a ainmniú, tábhacht an Slabhra Bia a thuiscint agus mar a bhímid ar fad ag maireachtáil faoi scáth a chéile.

Bhí an Múinteoir Máire i bhfeighil ar an Stair an lá sin. Bhí na daltaí ag foghlaim conas bheith ag obair mar staraí,  conas comharthaí staire a léamh agus a aithint thart timpeall orthu agus an timpeallacht gar dóibh a scrúdú mar staraí.

On Friday 22nd September, Múinteoir Máire, Múinteoir Irene and Múinteoir Gerry organised an educational trip in Lough Key Forest Park.

An Múinteoir Gerry was in charge of Orienteering. The students were learning how to read maps, how to follow a course and try to find as many controls as possible in a given amount of time. The group led by Múinteoir Gerry followed a particular route and found a number of checkpoints along the way. The students will be partaking in this sport a few times this year as part of the P.E. Curriculum. The next time they do the Orienteering they will be working   in small groups, independently of the teacher.

An Múinteoir Irene was in charge of Science on the day. The group were learning how to read /observe the signs of Autumn, finding and classifying the different species of deciduous trees, understanding the importance of Food chains and how we all exist in harmony with each other.

An Múinteoir Máire was in charge of History on the day. The students were learning to work as historians, looking for historical clues all around them and learning to explore the surrounding environment with a historians eye.

Comments are closed.