Polasaithe

Ráiteas um Covid-19/Covid-19 Policy Statement

1. Polasaí Um Chosaint Leanaí Sínithe 2019

2. Polasaí Iontrála Gaelscoil Liatroma 2020 2021     

Leagan Béarla den Pholasaí Iontrála

3. Foirm Réamh-Chláraithe-Pre-Enrolment Form

4. Polasaí-maidir-le-hÚsáid-Substaintí-Substance Abuse Policy

5. Polasaí Nós-Imeachta-maidir-le-Gearáin-a-dhéanamh-Complaints Procedure Policy

6.Polasaí-Úsáid-Inghlactha-Idirlín-Policy on Acceptable Use of the Internet

7. Polasaí Oideachais Caidrimh&Gnéasachta-RSE Policy

8. Polasaí Cód-Iompair-Code of Behaviour 2018

9. Foirm-Sonraí-Pearsanta-Personal Details

10. Polasaí Ráiteas Sábháilteachta-Health&Safety at Work

11. Polasaí Frithbhulaíocht-Anti Bullying Policy

12 . Polasaí Um Chosaint Sonraí 2018-GDPR

13. Polasaí Cosaint Sonraí Ráiteas-GDPR

14. Polasaí-maidir-le-Measúnú-agus-Tuairisciú-Assessment-and-Reporting

15. Polasaí-Tinrimh-Rannpháirtíocht-School Attendance Policy

16. Polasaí-i-leith-Cógas-a-Riaradh-Administration-of-Medication

17. Polasaí Tacaíocht Foghlama-Learning Support Policy

18. Polasaí-Obair-Bhaile-Homework Policy

19. Polasaí Ciapadh Ghnéasúil 2018

20. Polasaí-Scoile-chun-deighleáil-le-timpistí-Policy-on-Accidents

21 Polasaí Cumarsáide 2018-Communication Policy

22. Polasaí-Ionannais-Equal-Opportunity

23. Polasaí-maidir-le-Riachtanais-Oideachais-Speisialta-Special Educational Needs Policy

24. Polasaí Cúntóir Riachtanais Speisialta

Comments are closed.