Foireann 2020/2021

Príomhoide

 

Caitríona Nic Chonchradha
Leas-Phríomhoide

 

Caitríona Ní Dhálaigh
Leas-Phríomhoide Tánaisteach

 

Síle Nic Aoidh
Múinteoir R6

 

Máire de Bhrúin
Múinteoir R4&R5

 

Irene Chathasaigh
Múinteoir R2&R3

 

Síle Nic Aoidh
Múinteoir R1

 

Ciara Ní Chonghaile
Múinteoir N2

 

James Ó Riordáin
Múinteoir N1

 

Caitríona Nic Chonchradha
Múinteoir Tacaíocht Foghlama

 

 

Aoife Ní Chatháin

Cúntóirí Riachtanas Speisialta

 

 

Hilary Mhic Lochlainn

& Darragh Ó Siondaile

Rúnaí Oifige

 

Kathryn Ruxton
Foireann Choimhdeach

 

Aidan Mac Cába

& Annette Auhl

                               

 

Comments are closed.