An Ghaeilge

’Sí an Ghaeilge teanga chumarsáide na scoile do mhúinteoirí, do dhaltaí, do bhainisteoirí, do thuismitheoirí is don fhoireann bhreise is déanfar gach iarracht pobal Gaeilge a chothú sa scoil.

Comments are closed.